Dodací podmínky

 Prodávající se zavazuje:


- dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky
- dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy
- dodat kupujícímu zboží, které vyhovuje normám a nařízením platným na území ČR
 

Prodávající neodpovídá za:


- opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností
- opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
- za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností
- případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek
- výběr zboží zákazníkem, pokud po převzetí zásilky zákazník zjistí, že zboží již má nebo neodpovídá jeho představám, takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci
 

Kupující se zavazuje:


- zaplatit za zboží cenu v plné výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky
- objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv poškození nám tyto skutečnosti neprodleně oznámit
- v případě, že si kupující zboží nepřevezme, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je na zvážení prodávajícího, zda nové nebo původní zboží je kupujícímu ochoten poskytnout. Pokud se prodávající rozhodl kupujícímu zboží poskytnout, je kupující povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.), především při ceně vyšší než 2500 Kč, žádat kupujícího o zaplacení zálohy ve výši 50% z ceny objednaného zboží na náš účet. Objednávka se začne vyřizovat až po připsání zálohy na účet prodávajícího. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího peníze zůstávají prodávajícímu na pokrytí výdajů spojených s vyřizovaním objednávky.

1. Dodací lhůty


Zboží, které není skladem objednáváme na základě vašich objednávek od našich dodavatelů. Dodací lhůta zboží je 1 - 5 týdnů od přijetí závazné objednávky (obvykle vyřídíme objednávku do 14 pracovních dnů). Upozorňujeme, že některé výrobky, které máme v nabídce, mohou být v okamžiku přijetí objednávky vyprodané, dodavatelé nás totiž nemají povinnost informovat o vyprodaném zboží. Po vyřízení objednávky vždy zákazníka informujeme prostřednictvím e-mailu o odeslání jeho objednávky. Pokud vám zásilka nebude doručena po uplynutí 3 týdnů, doporučujeme abyste se informovali u nás e-mailem na adrese: endocam@jadotrade.cz, nebo můžete použít kontaktní formulář na naší webové stránce: http://www.endocam.cz/contact-form.php. Stává se totiž, že zákazníci nedostanou oznámení z pošty o uložení zásilky. V případě, že objednané zboží nebude možné zaslat dle výše uvedené dodací lhůty, oznámíme vám předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádáme Vaše odsouhlasení. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi námi nezaviněnými (zpoždění zásilky, ztráta zásilky, ...).

2. Ceny zboží


Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou pro kupujícího platné v okamžiku odeslání objednávky zboží a nemění se v případě snížení nebo zvýšení cen v budoucnu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Avšak v případě, že v době objednání zboží se ceny výrazně změní a dodavatel nás na tuto skutečnost předem neupozorní, vyhrazujeme si právo změny cen v realizované objednávce, zákazníka však o tom upozorníme s tím, že objednávku nám buď dodatečně znovu potvrdí a bude akceptovat novou cenu, nebo ji zruší. Všechny uváděny ceny jsou pro kupujícího konečné, včetně DPH. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Dokladem o prodeji je faktura, která je součástí každé zásilky a která slouží zároveň jako dodací list.

3. Přepravné, balné a platby za zboží

Platba: formou dobírky - platba v hotovosti doručovateli při převzetí zásilky.

Zboží zašleme na dobírku na adresu zadanou kupujícím v objednávce řádně zabaleno. Za zboží platíte až při přebírání balíku. K ceně zboží připočteme přepravné a balné dle vybraného způsobu dopravy. Při objednávkách nad 2000 Kč se poštovné a balné neúčtuje, účtuje se pouze částka 39 Kč za dobírečné.

Platba: bankovním převodem předem.

Po objednání zboží a zkontrolování skladové dostupnosti zboží Vám zašleme údaje potřebné k úhradě a po připsání peněz na náš účet zboží zašleme na adresu udanou kupujícím v objednávce řádně zabaleno. K ceně zboží připočteme přepravné a balné dle vybraného způsobu dopravy. Při objednávkách nad 2000 Kč se poštovné a balné neúčtuje.

 

4. Zrušení objednávky, neprovedení zásilky

Vážení zákazníci, protože při nákupu přes internet nemáte možnost prohlédnout si nabízené zboží, případně se můžete při objednávání splést, z těchto důvodů je zde možnost Vámi zaslanou objednávku zrušit.
 
Storno objednávky je kupující povinen zaslat formou e-mailu.

Nepřebraní zásilky

Pokud si zákazník nestihl, nebo nemohl zásilku přebrat v stanoveném termínu, ale informuje nás o tom předem, zásilku na jeho požádání pošleme znovu, ale až po úplném zaplacení faktury, ještě před odesláním zásilky na náš účet, faktura však bude navýšena o náklady, které nám vznikly z důvodu opětovného zasílání zboží zákazníkovi.


Kategorie

Nejprodávanější produkty

Novinky

Slevy

Štítky